حسین پهلوان: در پستوی خیمه نظام چه میگذرد؟

روزگار خلف خمینی را ببینید که چگونه عبرت روزگار و انگشت نمای جهان شد. حکومتی که در در آستانه فروپاشی خفت باری قرار گرفته حتی مافیای تجارت بی چشم روی جهان که برای کسب مال در قرون 18و 19 به آسیای دور لشکر کشی میکردند و ازارتکاب  هیچ جنایتی فروگزار نبودندو میکشتند و میبردند و اتش میزدند ، از معامله با این رژیم شرم دارند. دیگر خبری از تورهای گردشگری ولگرد نظام در فرنگ نیست هرچه با زد وبندو پرداخت رشوه ، چهار سال دیگر شیخ فری را بر اریکه قدرت پوشالی برای مودت با جبهه استمالت و مماشات ، رشته بودند نیز پنبه شد . این مجازات دجالانی است که ردای پیامبر را درشانه و عصای موسی را در دست و انجیل عیسی را  بنا حق در گردن داشت تا 600 سال در سرزمین ایران حکومت براند بسیار زودتر از آنکه فکر میکرد این اصطلاح و تکیه کلام آقای مسعود رجوی را که” افعی هرگز کبوتر نمیزاید”  را باثبات رساند.

این مژده جانانه ای به ملت بزرگ ایران است که روزهای افول و سقوط یک حکومت جبارو فاسد  را در طول عمر خود و آن سحر فردای روشن را  همزمان  در چشم انداز دارد.  ملت  بزرگ و پیشتازان و دلیران آن هرگز نمیتوانستند بدون گزار از افکار خرافی پا در اینده ای سکولار بگذارند . هر بار جهش و جنبشی دموکراتیک از مشروطه تاکنون سر بلند میکرد این جریان  اخوندی مشروعه خواهی فریاد وا اسلاما بلند میکرد و با عوامفریبی دینی در خدمتگزاری استعمار جا خوش میکرد. این   بنیادگرائی  ارتجاعی بلای جان انسانهائی هم شده که میخواهند گذشته  رابا  آینده پیوند و  صلح دهند .فرهنگ ایرانی ،آزادی مذاهب و اقوام و احزاب، قلم و بیان در یکصد سال اخیر همواره در غل و زنجیر گروهی مرتجع تحت عنوان “اسلام در خطر است”  گیر افتاده وبطریق اولی  کشور و مردم مسلمان منطقه  جزای آنان را بدوش میکشند .

بنا بر این این طایفه زالو صفت آخوندی بیکار  امرار معاش خود را از روش نامشروع دکانداری دینی میگذرانند  که در اسلام تحریم شده   و هرگز هیچ دستاورد تولیدی حتی برای دین هم نداشتند.  در همین دوره کوتاه  ، البته  نسبت  بطول تاریخ ایران که بر کشور حکمرانی کردند، چنان چهره مخوف و مفسدی از خود بیادگار گذاشتند که مردم دنبال چنگیز  و تیمور میروند که سراغ ملا دیگر  نمیروند . این برحه  از حکومت  آخوندی گرچه رنجنامه ایران است  اما ختمنامه حکومت دینی هم هست .  چهره واقعی اینها برای مردم ما تا ابد روشن شد و حداقل نسل های بعدی سراغ ولایت فقیه نمیرود .   

 خوشا بحال زنان و مردان دلیر و فداکاری که با خویشتن داری  اما با پرداخت جان و مال علیرغم زخم زبان گروهی خود فروش و وارفته و بریده  و دزد و غارتگر و دلالان مماشات از مراحل سخت روزگار خمینی سرافراز بیرون آمدند وآن روزگار تیره و تار را در  کشور کهنسال ایران پشت سر میگذارند و انرا را با همه نام و آوازه دوباره باز پس میگرند و میسازند.

مگر اولین بار است  کشور ما  دستخوش تاراج و چپاول اقوام ملوک الطوایفی و سلاطین  ظالم خودی وایلغار  بیگانه قرار میگیرد اما دوباره سرداری دیگر سر از خاکستر بلند میکند  و از خاکستر استخوان های آبا اجدادی  ما خشت و آجر میسازد  خانه و کاشانه و باغ و زمین را از نو آباد میکند  . دارودسته ارتجاع کمر به نابودی هرآنچه ما از اجداد ما به ارث برده بودیم و عشق میورزیدیم ،بسته بودند.خوردند و بردند و ویران کردند .

راستی چرا اینهمه خوشبینی؟

چرا نه ؟ کیست که این نمایش مضحک انتخابات را ببیند و به این طایفه “خواص” ماورای تاریخ نخندد . رژیمی که میخواست عدالت گستر و رفعت اسلامی و عدل علی را شامل حال مستضعفین کند،  شعار های تو خالی کاندید فیلتر شده شورای نگهبان  را ببینید چگونه بر باطل بودن این ماموران مزدور در چهل سال گذشته مهر بطلان میزند . پاسدار خالی باف  ، ناظر انفجار پلاسکو را ببین که در منبر ولی فقیه چگونه  شهادت میدهد که 4% جمعیت ایران، پس از چهل سال حاکمیت  ولی فقیه ” جانشین امام زمان…..” صاحب 96 درصد دارائی کل کشورند.این جمله را حتما بخاطر بسپاریم . لابد  او میخواهد این پول را بین مردم تقسیم کند   سالی یک میلیون شغل تولید  و درآمد کشور  را دوبرابر کند…….( نقل به مضمون)

قحط الرجال را میبینید. زمانی در قرون وسطی که در اروپا زیر سلطه واتیکان بود ،علوم از دول اسلامی به غرب صادر میشد. کار علم و معرفت و عقل گرائی  در دوره خامنه ای بکجا کشیده شده که  این یکی  از دست چین شده های اصلح چهل سال حکومت جهل خمینی است تازه اورا از مدیران “مجرب” نظام میدانند  ببین بقیه دیگر چه  جانوری هستند. مثل اینکه  این جناب شهردار مردم را کودن فرض کرده …..

 

آن یکی  جلاد خراسان را که میبینید با همکار قبلی اش مصطفی پور محمدی که در محراب ولی فقیه خود را” مجری فرمان الهی” میدانست و 30000 هزار تن از جوانان مجاهد و مبارز وانسان های والائی که فقط  نمیخواستند ا وضاع ایران به این سیه روزی دچار شود ، ازدم تیغ ” رفعت اسلام خمینی” گذراندند. که امروز او میخواهد لابد آن 96% که سهمی از حکومت خواص ندارند  که آقای  خالی باف هم جناح او میگوید، را دوباره یا به “اسلام ” بر گرداند. اگر  شد بزبان خوش وگرنه  همه را مستوجب “فرمان عذاب الهی” کند. از سوابق فساد و جنایات فراوان  او بانداز کافی مطلب موجود است  به خوانندگان زحمت  دوباره  مطالب تکراری نمیدهیم …..

از شیخ فری بسیار گفتیم و نوشتیم بقیه جانیان نخودی تشریف دارند و  سخن گفتن از کسانی که بانیان وضعیت کنونی ایران امروزند و کارنامه  اینها همین کارنامه ولایت فقیه است که خامنه ای  فریاد و ناله سرمیدهد که” بیائید حضور خود را در صحنه صندوق انتخابات  نشان دهید یعنی (سیاهی لشکر شوید)   تا دشمنان مایوس گردند”. قبلا هم نوشته بودیم که هدف  از انتخابات تشکیل صفوف طولانی است که خامنه ای آنرا به حساب مشروعیت خود میخواهد  بگذارد . وگرنه آدم باید مغز خر خورده باشد یک جلاد را برای ریاست جمهوری علم کند . تجربه قبلی جلیلی و روحانی  البته برای خامنه ای بازده خوبی داشت . سربازان گمنام امام زمان در رادیو تلویزیونهای فرنگ از” ترس تقویت محافظه کاران” مردم را تشویق به رای دادن به “نرم تنان “( روحانی)کردند، وهمانطور پیشتر از اینها در دوره های قبلی که منجر به قیام شد  … از نگرانی عمامه داران خامنه و قلم بدستان خود فروش اخوندی هم میشود فهمید  که پیا پی سفارش میکنند که” همه شما بر سر سفره نظام نشسته اید ” مبادا در شو های تلویزیونی خطوط قرمز را زیر پا بگذارید.

راستی دغدغه نظام در از این نمایش رسوا چیست ؟ پاسخ دردو کلام است اولی ترس از  خلوت بودن حوزه های رای است . نه اینکه در انتخابات گذشته خیلی شلوغ بود نه در آنزمان جبهه مماشات خبر نگاران خودی را به صحنه انتخابات میفرستاد تا مشروعیت قرارداد ها ی سیاسی و تجاری را   با” شرکت میلیونی در انتخابات ” در رادیو تلویزیونها در  فرنگ را انعکاس  و بزرگنمائی کند . ولی اینبار حتی احمدی نژاد هم فهمیده که ساندیس خوران  داخلی و بین المللی آنروزگار  هم  دیگر برای ولی فقیه تره خرد نمیکنند چه رسد  به آدمهای معمولی که هرگز رای نمیدادند…

البته نباید فکر کنید که اگر حوزهای  انتخابات در طول روز خلوت است شبها هم همانطور است .تقلب توانگر کند مرد را ….بلاخره یک میلیون بسیجی جیره خوار و سپاهی با عیال خود هرکدام بیش از ده بار که احتمالا تا ساعت یازده شب هم رای گیری  تمدید و مهندسی و مکانیزه میشود  میتوانند رای دهند….. اما  دومین کلام نگرانی در خیمه نظام و بخصوص عمود آن  ترس از قیام علیه نظام است که تحت نظر ” قدرت سازماندهی گروهک ” صورت پذیرد   که خامنه ای آنرا دشمن خطاب میکند.

نتیجه این انتخابات هرچه که باشد در تمامیت آن  مهر باطلی است بر پرونده کل  این نظام .  این نمایش هیچ برنده ای  در این دوره ندارد و اینده ای هم متصور نیست.  بهمین دلیل هم خامنه ای دار وندار خود را حتی  جانشین خودرا در این مرحله برای گرم کردن تنور انتخابات به صحنه قربانی آوارده است تا شاید چند نفربیشتر  از ترس هیولا پای صندوق روند . خامنه ای خوب میداند که همه چیز خود رادر یک قمار خطر ناک سرمایه گزاری  کرده است . حتی برنده شدن رئیسی هم  برای ولی فقیه نانی ندارد و خود رئیسی را از مجازات بین المللی  نجات نمیدهد که تازه درد سر آفرین هم  شده است رئیس جمهورش در پیگرد قتل عام  قرار دارد. باید اضافه کرد که رژیم نه فقط در داخل بلکه در سطح بین المللی هم  در انتظار تعیین تکلیف نهائی است . هارت و پورت  سپاه پاسداران هیچ چیز جز ترس از اینده  نزدیک و محتوم نیست.  ممنوعیت ورود به بحث های امنیتی ازهمین بابت است که نکند بلوفهای سپاه پهلوان پنبه لو رود.

  حسین پهلوان

2017 05 09