حسین پویا: “رهبر” همه فن حریف!

hossein Pouya

رهبر جمهوری پاک! و “تَمیس”

آنکه کرده کشور ما را سویس

 

چون به منبر می رود در کاخ خویش

گرد و خاکی می کند زَ اندازه بیش

 

می دهد در هر اموری رهنمود

در امور هسته و تولیدِ کود

 

در پزشکی، در امور اقتصاد

خوردن و مالیدن قرص و پماد

 

پختن و خیاطی و تعمیر کفش

خواندن و قردادن و جیغ بنفش

 

الغرض عاقا به هر کاری سَر است

رهنمودش رهنمودی برتر است

 

علم هر ملای دیگر ناقص است

علم عاقا، علم فیثاغورث است

 

هست او داناتر از گوستاو لوبُن

در علوم پایه و علم سُخُن

 

آنچه ایشان در ریاضی می کند

با انیشتن تیله بازی می کند

 

آنچه عاقا می کند در علم جنگ

عرصه را کرده بر استکبار تنگ

 

بمب و موشک جملگی از علم اوست

می کَند از “راس” استکبار پوست

 

رهنمودش در امور اقتصاد

محو کرده ریشه فقر و فساد

 

پرفسور در علم خالی بندی است

شاعر و رقاص و بُزبُز قندی است

 

علم عاقا در عَلَن گل می کند

در خفا سرکیسه را شل می کند

 

بذل و بخشش می کند عاقا بسی

هر خری را کرده عاقا یک کسی

 

هرکه می خواهد مقامی در نظام

میدهد عاقا به ایشان آن مقام

 

شرطش اما یک کمی پیچیده است

جنتی هم دوره اش را دیده است

 

اولش باید بشی عضو بسیج

نعره و سنگ و چماق و میخ و پیچ

 

جای مُهری روی پیشانی بکار

عکس آنرا بهر “رهبرجان”! بیار

 

بعد از آن تو می شوی کلا “خودی”

یکشبه دیدی مدیر عامل شدی

 

یا مدیر بانک  تامین و رفاه

یا رئیس وارادات پشم و کاه

 

چون که عاقا قدر دان است ای عزیز

مومنین را میدهد “آفیس”! و میز

 

در عوض هرکس که “نادانی” کند

بهر عاقا گربه رقصانی کند

 

می فرستندش اوین عاقل شود

زیر “جراحی”! کمی خوشگل شود

 

با چنین عاقای شیک و باسواد

پس چرا ایران شده غرق فساد

 

شاید اشکالش حجاب است از اساس

ورنه ایرادی ندارد اختلاس

 

بدحجابی ریشه فقر  و فساد

می دهد بنیاد عاقا را به باد