حشدالشعبی در مسیر تجزیه

به نوشته فرارو:”جدایی نیرو‌های مرجعیت از منظر دیگری، حشدالشعبی را در معرض خطر قرار داده است. تیپ‌های مرجعیت یا عتبات، از سایر گروه‌ها خواسته اند که به آن‌ها ملحق شوند. فرماندهان این گروه‌ها با برخی از گروه‌های دیگر حشدالشعبی مانند سرایا السلام وارد مذاکره شده اند. کارشناسان احتمال جدایی سایر گروه‌های حشدالشعبی و ملحق شدن آن‌ها به گروه‌های مرجعیت را بعید نمی‌دانند. در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد، حشدالعشبی با خطر تجزیه تدریجی مواجه خواهد بود. ممکن است در آینده نه چندان دور، فقط برخی گروه‌های خاص در سازمان حشدالشعبی باقی بمانند.

دو هفته پس از جدایی گروه‌های مسلح نزدیک به مرجعیت نجف از حشدالشعبی، انسجام این سازمان نظامی به خطر افتاده و نسبت به جدایی گروه‌های دیگر آسیب‌پذیر شده است. سران حشدالشعبی برای ترمیم شکاف‌های حشدالشعبی دست به کار شده اند، اما هنوز در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده‌اند.

برخی فرماندهان نیرو‌های مرجعیت، با تاکید بر وابستگی‌شان به وطن، برخی رهبران حشدالشعبی را به وابستگی به بیگانگان متهم کردند. 

آیا حشدالشعبی در مسیر تجزیه است؟

نیروهای مرجعیت ۴۰ درصد حشدالشعبی را تشکیل می‌دهند.

” منابع عراقی به روزنامه العربی الجدید گفته اند که عامری تاکنون هیچ پاسخ مثبتی در خصوص بازگشت چهار تیپ جداشده به حشد الشعبی دریافت نکرده است. کمال الحسناوی فرمانده گروه «الابدال» در حشد الشعبی، این وساطت را تایید کرده و گفته هدف تحرکات عامری، حل و فصل اختلافات و سازماندهی حشدالشعبی است.

الحسناوی گفته :” جدایی چهار تیپ مرجعیت از حشدالشعبی تاثیری بر قدرت این سازمان نخواهد داشت، چون گروه‌های دیگری وجود دارند که می‌توانند جای خالی آن‌ها را پر کنند. حشدالشعبی از منظر قدرت و توان عملیاتی، همچنان نیرومند است و هنوز در بسیاری از مناطق درگیری حضور موثری دارد. افزون بر این، حشدالشعبی طبق قانون، یک تشکل نظامی رسمی به شمار می‌رود. بنابراین، با خطر انحلال مواجه نیست.”
“با این حال، جدایی نیرو‌های مرجعیت از منظر دیگری، حشدالشعبی را در معرض خطر قرار داده است. تیپ‌های مرجعیت یا عتبات، از سایر گروه‌ها خواسته اند که به آن‌ها ملحق شوند. فرماندهان این گروه‌ها با برخی از گروه‌های دیگر حشدالشعبی مانند سرایا السلام وارد مذاکره شده اند. کارشناسان احتمال جدایی سایر گروه‌های حشدالشعبی و ملحق شدن آن‌ها به گروه‌های مرجعیت را بعید نمی‌دانند. در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد، حشدالعشبی با خطر تجزیه تدریجی مواجه خواهد بود. ممکن است در آینده نه چندان دور، فقط برخی گروه‌های خاص در سازمان حشدالشعبی باقی بمانند.”

حشدالشعبی با سناریوی دیگری هم مواجه است و آن، بروز شکاف در داخل حشدالشعبی است. کارشناسان این سناریو را بعید نمی‌دانند. هشام الهاشمی، کارشناس گروه‌های مسلح، در گفتگو با العربی الجدید گفته است:” سایر گروه‌های حشدالشعبی کانال‌های تماس با فرماندهان تیپ‌های مرجعیت ایجاد کرده و شاید دنبال ایجاد تشکل جدیدی در درون حشدالشعبی هستند. الهاشمی سرایا السلام و حشد‌های سنی را مستعد پیوستن به حشد مرجعیت دانست.
این کارشناس همچنین در گفتگوی دیگری با شبکه الحره،گفت:” که حشد عشایر سنی قصد دارند به حشد عتبات ملحق شوند. جدای از این، شبکه الحره از قول یک منبع آگاه ادعا کرد که بزودی ۱۰ گروه حشدالشعبی به گروه‌های وابسته به آیت الله سیستانی خواهند پیوست.”