حضور 600 هزار بسیجی برای کنترل جامعه تحت نام بیماری کرونا

سردار سپهر

جانشین سازمان ضدمردمی بسیج مستضعفین گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار بسیجی در سراسر کشور در عرصه خدمت‌رسانی برای حمایت از دستگاهای مختلف به‌منظور مقابله با کرونا حضور پیدا کرده‌اند. با حضور ۵۰ هزار تیم متخصص بسیج در سراسر کشور، توانستیم حدود ۷۰ میلیون از مردم‌مان را غربالگری کنیم. !!!!!!

به نوشته مشرق، پاسدار سپهر، گفت: ” حتی ما قائلیم به دیگر کشورها هم کمک کنیم؛ امروز کشورهای اروپایی به وزیر بهداشت ما التماس می‌کنند تا با ایشان مصاحبه داشته باشند و از تجربیات ما استفاده کنند. !!!!!!

شرایط امروز کشور در مقابله با ویروس کرونا و تبعات آن در حوزه‌های مختلف، بسیج بر اساس رسالت و تکالیفی که بر عهده دارد (حفظ نظام) موظف است در کمک به دستگاه های نظام، اقدام و پشتیبانی کند.