حقوق معاون مالی یک باشگاه فوتبال، ماهانه 30 میلیون تومان

معاون مالی یک باشگاه پرطرفدار فوتبال، ماهانه 30 میلیون تومان دستمزد می‌گیرد

وقتی نوبت به کارگران زحمتکش میهنمان است حقوق 2.8میلیونی هم تصویب نمیشود و در حالیکه خط فقر زیر 5میلیون است، دولت حاضر به پرداخت حداقل بخور نمیر هم نمیشود

اما وقتی موقع چپاول سپاه پاسداران و دستگاههای اطلاعاتی است چشم همه بسته است.

به نوشته فارس معاون یکی از باشگاههای فوتبال، ماهیانه مبلغ 27 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. البته، این رقم  سوای پاداش یا پرداخت های جانبی و احتمالی دیگر است. 

این اتفاق در شرایطی رخ داده که مشخص نیست اگر وی چنین رقمی دریافت می کند، مدیران بالادستی وی چه میزان از این باشگاه حقوق گرفته اند. قابل ذکر است که فوتبال و ورزش و باشگاههای ان دردست سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و دولت است و ورزش و باشگاههای ان وسیله چپاول و غارت ثروت های مردم است.