حمایت آلمان از تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران

وزیر امور خارجه آلمان با توجه به آزمایش موشکی اخیر ایران تحریم‌های جدید تصویب شده علیه تهران از طرف واشنگتن را قابل درک دانسته و از آن حمایت کرد.

زیگمار گابریل، گفت: «آزمایش موشکهای بالستیک که توسط رژیم ایران انجام شد، به‌وضوح قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند، با این‌حال این تحریم‌ها تاثیری بر توافق هسته‌یی با ایران نخواهد داشت».

روز جمعه 15بهمن بر اساس دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا 13 فرد و 12 نهاد به‌دلیل ارتباط با برنامه موشکی رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس، به فهرست تحریم‌های مرتبط با رژیم ایران افزوده شدند.

وزیر امور خارجه آلمان در عین حال تاکید کرد که توافق هسته ای با ایران تحت تاثیر این مسئله قرار نخواهد  گرفت. این مسئله هیچ گونه عواقبی برای توافق هسته ای غرب با ایران نخواهد داشت.