حمایت از قیام کارگران ایران در شهر بوروس (سوئد)

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

روز شنبه هشتم دسامبر، جمعی از هواداران شورای ملی مقاومت در شهر بوروس (سوئد) در میدان مرکزی شهر اجتماع کرده و حمایت خود را از قیام کارگری در ایران اعلام داشتند.

شرکت کنندگان در این آکسیون، که طبق روال معمول در روز شنبه هر هفته انجام میشود، نقض حقوق بشر در ایران و اعدامها را محکوم کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

تجمع کنندگان از دولت سوئد خواستار شدند که از قیام مردم ایرانیان علیه رژیم آخوندی حمایت کنند.