برای جنگیدن با رژیم باید از هر وسیله ای استفاده کرد

چندین ماه قبل شاپرک شجری زاده، یکی از دخترانی که در پروژه چهارشنبه‌های سفید   طی یک عملیات سازماندهی شده برای مقابله با حجاب شرکت کرده بود، بعد از مدتی از کشور خارج شد و در آمریکا اقامت گرفت و حالا سر از پارلمان کانادا در آورده و درخواست تحریم‌هایی علیه ایران می‌کند.

وی در کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان کانادا شرکت کرده و در زمینه  حقوق بشر خواستار تحریم رژیم  ایران شده است. باشگاه خبرنگاران جوان