حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در یوتبوری و استکهلم + تصاویر

روز شنبه 28 آپریل اکسیونهای همبستگی با قیام مردم ایران از سوی هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین در چند شهر سوئد از جمله در یوتبوری و استکهلم  برگزار شد.

حاضرین در این آکسیونها بویژه از اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه بانه که از روز ۲۶فروردین‌ماه در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی، آغاز شده و وارد چهاردهمین روز خود شده است حمایت کردند.

یوتبوری

استکهلم