حمله اوباش گشت ارشاد به دختر 14 ساله بخاطر پوشیدن شلوار جین

نیروهای سرکوبگر موسوک به ارشاد دختر 14 ساله ای را در شیراز به خاطر پوشیدن شلوار جین مورد ضرب وشتم شدید قرار دادند. 

این دختر که نام او اعلام نشده است، در هنگامی که به اتفاق چند تن از دوستان خود سالروز تولد خود را جشن میگرفت. نیروهای ارشاد با استفاده از گاز فلفل این دختران نوجوان را به زور به داخل اتوبوس نیروی های گشت کشیده که از سوی ماموران زن ضرب و شتم قرار میگیرد. 

این دختران پس از انکه تعهد میدهند که از این پس از شلوارهای جین «پاره» استفاده نکنند آزاد میشوند.