حمله بی سابقه خامنه ای به آمریکا

علی خامنه ای، رهبر نظام ولایت فقیه، امروز در دیدار با شماری از سفرای کشورهای اسلامی در تهران با حمله لفظی شدید به آمریکا گفت آمریکایی ها با اصل “اسلام” مخالفند و «به دنبال توطئه جدید هستند».
به گزارش رادیو فرانسه، خامنه ای درآغاز با اشاره به آنچه که وی “استفاده غرب از دانش و فلسفه دنیای اسلام برای پایه گذاری تمدن خود گفت: “این تمدن گرچه جلوه های زیبایی از فناوری، سرعت، سهولت وابزارهای مختلف زندگی ارائه کرد اما برای بشریت خوشبختی، سعادت وعدالت به ارمغان نیاورد و دردرون خود نیزدچار تضاد شده است”.
علی خامنه ای افزود: “تمدن غربی با ظاهرپرزرق و برق خود، اکنون ازلحاظ اخلاقی فاسد وازلحاظ معنوی پوک شده است، به گونه ای که، خود غربی ها به این واقعیت اذعان می کنند”.

رهبرنظام ولایت فقیه پس از پرداختن به تمدن اسلامی گفت : “درپایه ریزی تمدن نوین اسلامی نباید نگاهمان به غربی ها باشد و نباید به لبخند و اخم آنها توجه کنیم.

وی گفت یکی از ابزارهای دشمنان …..ایجاد تفرقه میان مسلمانان است.
ازهنگامی که موضوع شیعه وسنی درادبیات مقامات و سیاستمداران آمریکایی مطرح شد، اهل فهم واهل نظر نگران شدند زیرا مشخص بود آنها بدنبال یک توطئه جدید و خطرناک تر ازقبل هستند.
خامنه ای درادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال تفرقه درمیان مسلمانان است گفت: “برای آمریکایی ها شیعه سنی تفاوتی ندارد، آنها با هرمسلمانی که بخواهد براساس احکام و قوانین اسلامی زندگی و برای آن مجاهدت کند، مخالف هستند.
رهبرجمهوری اسلامی افزود: “نباید درمقابل این توطئه ساکت نشست و تسلیم شد بلکه باید با کسب بصیرت و حفظ استقامت درمقابل توطئه ها ایستاد.
وی گفت: اهداف دشمنان اسلام بسیار خطرناک است و وظیفه همه، بصیرت و بیداری است و دراین میان ظیفه علمای اسلام و روشنفکران راستین است که با مردم و سیاستمداران دارای وجدان بیدارصحبت واقعیت ها را بیان کنند.
رهبر رژیم حاکم بر ایران همچنینگفت : “اکنون نوبت جهان اسلام است تا درجهت پایه ریزی شالوده تمدن نوین اسلام گام بردارد. نظامی جمهوری اسلامی یک نمونه از امکان رسیدن به این اهداف است”.
علی خامنه ای بدون اشاره مستقیم به نظام سیاسی پیشین ایران گفت: ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ازلحاظ علمی، سیاسی واجتماعی، عقب افتاده واز لحاظ سیاسی، منزوی و ازلحاظ شئونات شکورکاملا وابسته بود اما امروز به برکت اسلام، ملت ایران هویت وشخصیت خود را نشان داده و کشوربه پیشرفت های مهمی درعلم و فناوری و دانش های نوین رسیده وجز چند کشوربرتر دراین عرصه هاست.