حمله شدیدالحن رفسنجانی بر علیه خامنه ای: مردم شما را کنار خواهند زد

به گزارش سایت حکومتی انتخاب، روز یک شنبه 9خرداد ماه رفسنجانی در دیدار با شماری از  دانشجویان دانشگاههای استان فارس ضمن حمله به باند خامنه‌ای گفت: «جماعتی که یک اقلیت بسیار محدود هستند، در واقع، میدان‌دار افکار جامعه نیستند، بلکه با وصل کردن خود به نهادهای تأثیرگذار کشور و به دست آوردن تریبونهای رسمی نظام، کم‌کم صاحب بساطی شد‌ه‌اند که البته مردم در هر زمان که فرصت مناسبی یافتند، آنان را کنار زده‌اند و باز هم چنین خواهند کرد».

لازم به ذکر است که تضادهای راس حاکمیت به شکل قابل توجه ای رو به رشد بوده و وارد فاز آشتی ناپذیرانه ای شده است. برای مثال می توان از درگیری خونین انصار حزب الله و طلبه های طرفدار رفسنجانی در حوزه علمیه خرم آباد در هفته گذشته، یاد کرد.