حمید نصیری: برای مجاهد قهرمان و پاکباز محمد سیدی کاشانی (بابا)

برای  مجاهد قهرمان و پاکباز
و آفریدگار ترانه ها و سرودهای مجاهدین،
محمد سیدی کاشانی (بابا)

 

سلوک رد پای تو

حمید نصیری

به هر گٌلی که خنده زد
حضور تو نشانه بود
به چشم هر شکوفه ای
نگاه تو جوانه بود

به دست تو سپرده ام
تمام آرزوی من
سلوک رد پای تو
تمام جستجوی من

به حرمت نوای تو
ترانه ها بهار شدن
و رشته های جان تو
سرود افتخار شدن

برای شعر و قصه هام
تویی به جای صد کلام
به نام قبلگاه عشق
رو به تو می کنم سلام

اگرچه گریه های من
به رنگ ارغوان شده
به همت غرور تو
ترانه ام جوان شده

مرا ببر مرا ببر
به بوسه گاه عشق ناب
که از شرار تو شود
ستاره های من شهاب