حمید نصیری: شعر طنز در مورد اراجیف خامنه ای در باره پوشک بچه

«توطئه پوشک» به روایت مقام عظما
حمید نصیری

از «بیت رهبر» آمد حرف و حساب پوشک
کرده شکایتی از جنس خراب پوشک

فتوا بداد که باید در فکر چاره باشند
تا «اقتدار» نپاشد از التهاب پوشک

برخاست در سرایش بانگی شبیه وحشت
از ترس انفجار باد حباب پوشک

گفتند مباد آن روز! وقتی که ما ببینیم
عمامه های خود را در پیچ و تاب پوشک

شاید که دست «شیطان» در ماجرا گذارد
تصویر ریش ما در جادوی آب پوشک

لاکن اگر که باشد یک توطئه در این امر
خنثی شود خدایا! نقش سراب پوشک

آیات خبرگان هم فریاد می زنند که
از جنتی نمانده جز بوی ناب پوشک

دادند شعار که حالا باید که پس بگیریم
با انفجار موشک، حق و حساب پوشک

در حین این کشاکش از بوی پای حضار
بردند پناه به سوی عطر گلاب پوشک

یک سو به نوحه خوانی، یک سو عزا گرفته
بشکن و بالا بنداز اندر ثواب پوشک