حکیم: ایت الله سیستانی حتی نامه سربسته علاوی را باز نکرد

«احمد الکنانی» به نقل از ایرنا در اظهاراتی خبری افزوده است که علاوی اصرار دارد که پارلمان عراق تا اواخر هفته جاری برای جلسه رای اعتماد به کابینه اش، تشکیل شود.

از طرفی (سید عمار حکیم) در توئیتی نوشته است که علاوی اسامی کابینه خود را در قالب نامه ای سربسته برای دفتر آیت الله سید علی السیستانی ارسال کرده، اما ایشان از گشایش نامه خودداری کرده است.

«صلاح العرباوی» اضافه کرده است که مرجعیت عالی دینی همچنان اصرار دارد که در جزییات تشکیل کابینه هیچ دخالتی نکند و برای همین از گشودن حتی نامه سربسته علاوی خودداری کرده است.