حیدری : نامه یزدی در دفاع از نظام و انقلاب بود

محسن حیدری عضو مجلس خبرگان امام جمعه موقت اهواز گفت: یزدی بنا به لحاظ موقعیت‌های خاصی تشخیص دادند این مسئله به صورت علنی باشد و یک تذکری از دبیرکل یک نهاد حوزوی بنام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به یکی از مراجع محترم در خصوص مسائل مربوط به نظام و

مسئله نظام و انقلاب که اسلام و تشیع به آن بستگی دارد، اهمیتش بسیار بیشتر از مقدسات دیگر است.

امام جمعه موقت اهواز خاطرنشان کرد: بحث دفاع از انقلاب و نظام شوخی بردار نیست و اگر به واسطه شخص محترمی بنا است ضربه‌ای به اسلام و انقلاب وارد شود، دلیلی نمی‌شود بخاطر اینکه آن شخص در هیئت مرجعیت قرار گرفته است، از حیثیت و قداست نظام و انقلاب گذشت.

حیدری در پایان با بیان اینکه این موضوع درون حوزوی است، تاکید کرد: نباید افراد خارج از حوزه این موضوع را دستاویزی برای سوءاستفاده و مقاصد سیاسی خود قرار دهند. مهر