خامنه ای: جمعیت ایران باید دستکم صد و پنجاه میلیون نفر باشد

علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم حاکم بر ایران، بار دیگر تاکید کرده است که سیاست کلی ایران باید به سمت افزایش جمعیت، به شکل “معقول و معتدل” برود و جمعیت ایران باید به جای هفتاد و پنج میلیون نفر، دستکم صد و پنجاه میلیون نفر باشد.

بر اساس پیامی از او که روز پنجشنبه ۹ آبان ماه، ۳۱ اکتبر در همایش “تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه” در شهر قم خوانده شد، وی همچنان بر لزوم جمعیت صد و پنجاه میلیون نفری برای ایران تاکید کرده و گفته: “ما دست کم را گرفتیم که گفتیم صد و پنجاه میلیون، بیشتر هم می‌شود.”

خامنه‌ای میل به کم داشتن فرزند را یک عارضه دانسته و این پرسش را مطرح کرده که چه چیزی باعث می‌شود که جامعه میل به فرزند کمتر داشته باشد.

در پیام خامنه‌ای همچنین بر لزوم قانع شدن نخبگان جامعه تاکید شده و آمده: “چرا افراد ترجیح می‌دهند فقط یک یا دو فرزند داشته باشند؟ و چرا زن به شکلی و مرد به شکلی از فرزند داشتن پرهیز می‌کنند؟”

وی در پیام اخیرگفته است: “ما فکر می‌کنیم که اگر چهار پنج بچه افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد، فکر این را هم بکنید که این چهار پنچ بچه وقتی بزرگ شدند و کاری پیدا کردند و شغلی پیدا کردند چه کمکی می توانند به پیشرفت کشور بکنند.”

او همچنین از بالارفتن سن ازدواج انتقاد کرده و این را یکی از عوامل “محدود کردن باروری” دانسته و گفته است: “مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله احتیاج به اطفاء نیاز و غریزه جنسی ندارد؟”