خامنه ای: دشمن قصد ایجاد زلزله (انقلاب) در کشور را دارد

علی خامنه ای، رهبر نظام ضد ایرانی جمهوری اسلامی، در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی، با وحشت هشدار داد که “دشمن در تلاش است” تا شکاف ها یا به تعبیر او “گسل های جناحی، قومی و عقیدتی در کشور را به زلزله تبدیل کند.” او از نمایندگان مجلس خواست که مانع از تحقق این “طرح دشمن” شوند.
به گزارش رادیو فرانسه، خامنه ای گفت که دشمن با استفاده از حربۀ مشکلات اقتصادی از قبیل رکود و بیکاری در صدد ضربه زدن به حکومت اسلامی است و به همین خاطر مشکلات اقتصادی کشور باید به سرعت حل شود و “صرف صحبت کردن فایده ندارد.”

علی خامنه ای در جای دیگری از سخنانش بیکاری به ویژه بیکاری جوانان را مایۀ شرمندگی نظام اسلامی خواند و تأکید کرد که برای حل این معضل بزرگ اجتماعی باید “اقدامات جدی انجام شود.” به همین اعتبار رهبر رژیم اسلامی ایران گفت : “مسئلۀ اقتصاد، اولویت فوری و کنونی کشور است”، هر چند به گفتۀ او در بلند مدت، فرهنگ و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن “از اقتصاد نیز مهمتر است.”

خامنه ای مقابله با قاچاق را یکی دیگر از اولویت های کاری مجلس در موضوع اقتصاد دانست و از قاچاق به عنوان “خنجری به پشت نظام اسلامی” یاد و اعتراف کرد که مقابله با “قاچاق هم آسان نیست.” ارزش قاچاق در اقتصاد ایران ۲۴ میلیارد دلار برآورد می شود که عمدتاً در انحصار کنترل کنندگان مبادی ورودی و خروجی کشور یعنی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی است.

رهبر جمهوری اسلامی سپس مجلس شورای اسلامی را به اتخاذ مواضع “شفاف و قاطع” در مقابل “معارضان انقلاب اسلامی” فراخواند و افزود که نباید در مقابل دشمن در عرصۀ سیاسی سیاست انفعالی اتخاذ کرد، زیرا، انفعال، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، “زیاده خواهی دشمن را افزایش می دهد. آیت الله خامنه ای از مجلس خواست که “انقلابی باشد و در قانونگذاری انقلابی عمل کند و به مواضع خصمانۀ آمریکا واکنش نشان دهد و در مقابل سیاست های آن ایستادگی کند.”