خبرگزاری بلومبرگ: رژیم ایران موافقت کرد لغو تحریمها پس از تایید بازرسان باشد

خبرگزاری بلومبرگ 7تیر94 به‌نقل از دو دیپلومات اروپایی فاش کرد: رژیم ایران موافقت کرده است برای لغو تحریمها صبر کند تا بازرسان سازمان ملل‌متحد تأیید کنند این رژیم محدودیتهای هسته‌یی مورد توافق را اجرا کرده است.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به خبرنگاران گفت: تیمهای مذاکره‌کننده در حال تهیه پیش‌نویس توافق نهایی هستند. متنی که چند الحاقیه مهم تکنیکی دارد و به همه مسائل خاتمه می‌دهد.
وی افزود: طرفین مذاکره‌کننده پس از رسیدن کار به مرحله نهایی کردن توافق به محل مذاکره در وین باز می‌گردند.

آژانس خواهان بازدید از یازده نقطه در ایران است

روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته ای نوشته است: در نوامبر سال 2011 آژانس انرژی اتمی از رژیم ایران خواسته بود درباره یازده نقطه ای که در سال های 2000 احتمالا با ابعاد نظامی برنامه هسته ای آنها ارتباط داشته اند، توضیحاتی ارائه کند. تا این لحظه تهران فقط درباره دو نقطه از یازده نقطه که ارائه توضیحاتی درباره آنها خواسته شده بود، پاسخ داده است.

این منبع گفته: درخواست آژانس برای بازدید از پایگاه نظامی پارچین که رژیم ایران به تحقیق درباره چاشنی ها قابل استفاده در بمب اتمی در آنجا مظنون است، از اینجا نشأت می گیرد.

لوموند نوشت: این منبع نزدیک به پرونده هسته ای خاطر نشان کرد: توافقنامه نهایی باید اجازه دسترسی به اشخاص، پایگاهها و اسناد مربوط به این بعد نظامی احتمالی را فراهم کند. راستی آزمایی ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای برای رژیم ایران ناخوشایند است زیرا مستلزم تجسس در مراکز نظامی آنها است.

این منبع افزود: هدف پنج به علاوه یک از این درخواست شفاف سازی درباره توسعه توانمندی نظامی رژیم ایران در گذشته است. در صورتی که بخواهیم در آینده همکاری کنیم، آنچه در گذشته انجام شده است، باید روشن شود.