خبرگزاری حکومتی: در دوران دولت آخوند روحانی 600 هزار میلیارد تومان پول (بدون پشتوانه) چاپ شده است

آخوند شیاد، حسن روحانی که در وعده های انتخاباتی خود قول داده بود که مسائل اقتصادی مردم ایران را ظرف 100 روز حل کند، خبرگزاری حکومتی ایسنا پرده از یک فاجعه ای ملی در عرصه اقتصادی ایران برداشته و اعلام کرد که در طول 3 سال گذشته نزدیک به 2.5 نیم برابر اسکناس بدون پشتوانه چاپ شده است.

خبرگزاری حکومتی ایسنا گزارش داد که در حالی نقدینگی خود را به مرز ۱۰۶۰ تریلیون رسانده که در مقایسه با خردادماه سال گذشته با رشد ۲۹.۷ درصدی همراه است. این در حالی است که در مقایسه ای دیگر، حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است.

از ابتدای سال جاری و در سه ماهه اول حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در عین حال که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۲ افزایش داشته که اگر آن را با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل که حدود ۴.۴ درصد بود مقایسه کنیم، نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ درصدی در رشد است.