خبرگزاری حکومتی: 2 میلیون 300 هزار خودرو در تهران غیر قانونی حرکت می کنند

جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در مصاحبه ای با خبرگزاری حکومتی ایستا پرده از بی نظمی های نجومی در ترافیک شهر تهران برداشته و گفت: نمی توانیم آمار دقیقی از شمار خودروهای در حال حرکت در تهران ارائه بدهیم اما به استناد شماره پلاک در تهران 3 تا 3.5 میلیون خودرو در حال تردد است. البته در بانک عوارض خودرو شهرداری تنها اطلاعات یک میلیون و 200 هزار خودرو ثبت شده اما ما یقین داریم بیش از 3 میلیون خودرو در شهر تردد می‌کنند.