خبرگزاری حکومتی: 3 میلیون زن در ایران سرپرست خانواده هستند

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و آینده‌پژوهی ژرفا با ابراز نگرانی از افزایش طلاق در کشور به حدود ۲۲ درصد به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل خانواده‌های «زن‌سرپرست»، گفت: اکنون دست کم ۳ میلیون خانواده زن‌سرپرست در کشور وجود دارد که حدود ۱۵ درصد از ۲۲ میلیون خانواده ایرانی می‌شود.

صالح اسکندری سهم زنان سرپرست خانوار را در سال 1385 حدود 9.5 درصد خانواده های ایرانی ذکر کرد و گفت: این روند به خصوص در کلان شهرها و مراکز استان طی 10 سال گذشته تصاعدی بوده است.

ناظران امور اجتماعی بر این عقیده اند که بدلیل فاجعه بار بودن شرایط ذکر شده در جامعه ی ایران در ارتباط با زنان سرپرست خانواده ها، این مقام حکومتی به افشای آمار سال 1385 یعنی 9 سال پیش پرداخته و با تکیه بر این آمار به پنهانکاری در مورد شرایط موجود روی آورده است. حال آنکه در طول این مدت شرایط اجتماعی بویژه برای زنان سرپرست خانواده ها بسیار شکننده تر شده و آمار واقعی چندین برابر آمار یاد شده از سوی این مقام حکومتی در 9 سال پیش است.