خبرگزاری روسی : دولت پشت پرده افزایش قیمت دلار است

پوتین و روحانی

کارشناس خبرگزاری روسی اسپوتنیک در نوشته ای مشروح که بخشی از ان را در زیر می خوانید دولت را متهم کرد در پشت پرده قیمت صعودی دلار درپشت پرده نقش دارد.

 به نوشته، ساعت 24 – اسپوتنیک : “آیا واقعا دولت هیچ نقشه ای برای مقابله با این ماجرا در سر ندارد و یا نقشه ای پشت پرده هست؟برخی باور دارند که شرایط اقتصادی به گونه ای است که از کنترل دولت خارج شده و با توجه به اینکه دولت سال آخر خود را طی می کند هیچ اهمیتی به اوضاع اقتصادی نمی دهد و می خواهند زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. “

اسپوتنیک ادامه داده است: “برخی هم باور دارند دولت برای تامین کسری بودجه خود سرمایه های مردم را به بازارهای کاذب ارز و سکه و بورس و ماشین و… کشانده و حباب ایجاد کرده تا همه نقدینگی ها جمع شود و در نهایت حباب را بترکاند و از ما به التفاوت قیمت ها کسری بودجه خود را تامین کند.بحثی که معمولا توسط اقتصاد دان ها به عنوان رفتار رابین هودی به حساب می آید.

اما نکته اصلی در این سیاست معمولا این است که دولت رابین هودی باید از سرمایه ثروتمندان بکند و به فقیران بدهد نه اینکه از فقیران بکند و به ثروتمندان بدهد.شرایط فعلی ایران به گونه ای است که فقیران روز به روز فقیر تر می شوند و ثروتمندان ثروتمند تر.

برخی هم باور دارد این یک بازی سیاسی میان سیاست مدارهای طرفدار مذاکره و گفتگو در مقابل سیاست مدارهای مخالف گفتگو با آمریکا هست.سیاستی که بر اساس آن برخی تلاش دارند مملکت را به سمت لبه پرتگاه ببرند تا ایران مجبور شود میان فروپاشی و سقوط در پرتگاه و یا مذاکره با غرب و آمریکا یکی را انتخاب کند.

در چند هفته اخیر بحث آتش سوزی های عجیب و غریب در ایران نقل همه محافل خبری بین المللی بود و هنوز هم هست اما آتش واقعی که کل ایران را در بر گرفته نه اتفاقات و حوادثی است که در پارچین و نطنز و … رخ داده بلکه شعله ور شدن قیمت ارز در این کشور می باشد.

شاید یک حادثه یا اتفاق و یا آتش سوزی به بخشی از مملکت آسیب بزند اما بحث بالارفتن قیمت ارز و بالطبع افزایش قیمت ها کل زندگی مردم را به آتش می کشد.

نکته قابل تامل در این است که آتش نشانان این ماجرا، یعنی مدیران اقتصادی دولت، همه ظاهرا کرونا گرفته اند و خود را قرنطینه کرده اند و مردم هیچ تلاشی از آنها برای مهار این آتش که به زندگی شان افتاده مشاهده نمی کنند.

در برخی کشورها دولت ها موفق شده اند سیستم اقتصاد داخلی را به نوعی از سیستم بین المللی ارزی مصون نگه دارند و با بازی های ارزی سعی می کنند در چالش های بین المللی خود با دیگر کشورها تاثیر گذار باشند اما متاسفانه در ایران چنین نیست و مردم ایران نسبت به تغییرات قیمت ارز به هیچ وجه مصون نیستند.