خبر فوری: کمپ لیبرتی، محل استقرار مجاهدین خلق مورد تهاجم موشکی شدید قرار گرفت

کمپ لیبرتی، محل استقرار اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، با حداقل 50 موشک مورد حمله قرار گرفته است. هنوز از جزئیات این حمله تروریستی خبری در دست نیست/

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

کمپ لیبرتی در ساعت ۲۰۳۵ به وقت محلی مورد موشک باران شدید قرار گرفت. خبرهای تکمیلی در ارتباط با این حمله جنایتکارانه به محض دریافت به اطلاع اعلام خواهد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
14 تیر 1395(4 ژوییه 2016)

 

اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران – موشکباران کمپ لیبرتی

حدود ۵۰ موشک به سمت لیبرتی شلیک و بخشهایی از کمپ به آتش کشیده شد

در موشک باران امشب لیبرتی، حدود 50 فروند موشک به سمت کمپ شلیک شد. در اثر این تهاجم جنایتکارانه قسمتهایی از کمپ به آتش کشیده شد. بر اساس گزارشهای اولیه شماری از موشکها به بیرون کمپ اصابت کرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
14 تیر 1395(4 ژوییه 2016)