خبر فوری2: در حمله موشکی سنگین به کمپ لیبرتی، خوشبختانه کسی به شهادت نرسید + فیلم

اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران – حمله به کمپ لیبرتی، محل استقرار مجاهدین خلق ایران

در حمله موشكي به ليبرتي، شماري از ساكنان مجروح شدند، كسي به شهادت نرسيد،

در جريان حمله موشكي امشب به ليبرتي شماري از ساكنان مجروح شدند، اما خوشبختانه كسي به شهادت نرسيد. در اين حمله جنايتكارانه كه توسط شبه نظاميان وابسته به نيروي ترويستي قدس در عراق صورت گرفت بيش از 50 فروند موشك به سمت ليبرتي شليك شد كه شماري از آنها در خارج از كمپ فرود آمد.
حمله موشكي در حالي اتفاق افتاد كه در 8 روز گذشته نيروهاي عراقي در يك اقدام ضد انساني از ورود سوخت، غذا و دارو به كمپ جلوگيري كرده اند كه هنوز ادامه دارد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۴ تير ۱۳۹۵(۴ ژوييه ۲۰۱۶)