خوابهای رژیم برای دریافت مالیات سنگین از مردم مستاصل

تقديم بودجه

پیامدهای رخدادهای سیاسی آبان 1398 ، سقوط هواپیمای اکراینی ، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف و مصیبت بزرگ ویروس کرونا روزگار ایران را درهفته آخر زمستان بسیار پر رمز و راز تر از هر زمستان دیگری در این 4 دهه کرده است.

به نوشته ساعت 24،” دولت با محاسبه های خود پیش بینی کرده بود در سال 1399 رقمی برابر با 195 هزار میلیارد تومان مالیات از شهروندان و فعالیت های گوناگون به دست آورد. این رقم 27 در صد بیشتر از مالیات پیش بینی شده لایحه 1398 است .”

به نوشته این سایت: “واقعیت این است که اگر دولت نتواند این میزان مالیات را که حتی نقد تر از درآمد 32هزار میلیارد تومانی فروش سهام شرکتهای دولتی است را محقق کند  کار بسیار دشواری در تعادل بخشی به بودجه 1399 دارد.

از سوی دیگر با توجه به سقوط قیمت نقت دربازارهای جهانی و همچنین سخت ترشدن فزاینده صادرات نفت ایران به دلیل تحریم های تشدید شده و نیز کاهش اجباری خرید نفت از سوی چین که حالا رشد اقتصادی اش کاهش یافته است و نیز رکود اقتصادجهانی که چشم انداز بازهم تیره تری را برای بازار نفت ترسیم می کند، داستان مالیات مورد توجه در لایحه و قانون بودجه را بیش از پیش با اهمیت می کند. این روزها حتی خوش بین ترین کارشناسان اقتصادی نیز پیش بینی می کنند بدترین روزهای اقتصاد ایران در ماههای آتی را به چشم خواهیم دید. دولت برای عبور از این گرداب چه خواهد کرد؟

رکود برخاسته از فقدان قدرت خرید شهروندان که درزمستان امسال با افزایش میانگین 25 درصدی هردلار تهیدست تر شده اند و درهم آمیزی مصیبت بار با پیامدهای کرونا به دولت و سایر  نهادها حکم می کند بودجه را پادرهوا ببینند و راه دیگری را در پیش بگیرند”