خواسته اصلی پرستاران: تبدیل قرارداد موقت به استخدام رسمی

پرستاران به حمایت‌های مالی و روحی نیاز دارند/ خواسته اصلی پرستاران تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد موقت به استخدام رسمی است

پرستاران فداکار ایران که روزانه با فشار کار و خستگی بیش از حد مواجه هستند و گاها در خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا، جان خود را نیز از دست میدهند، استخدام رسمی هم نیستند و هر لحظه امکان اخراجشان هست.

ستار مهربان (کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه با گذشت شش ماه از بحران کرونا در کشور، هنوز وضعیت پرستاران و کارکنان سلامت به لحاظ حمایت­ روانی و مالی مساعد نیست،

وی گفت: گذشته از این، پزشکان و کارکنان بخش سلامت به لحاظ فشار روحی و روانی در وضعیت مناسبی نیستند. اکثر افراد فکر می‌کنند این کارگران صرفا نیاز به شارژ مالی دارند اما باید در کنار موضوع مالی، به مسئله سلامت روان این قشر از نیروهای کار نیز توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت اضافه دستمزدی را تحت عنوان «حق کرونا»، به پرستاران اختصاص داده است اما پرستاران معتقدند این وجه بسیار ناچیز است و همین سبب شده که بسیاری از پرستاران و بهیاران تمایلی به ادامه کار نداشته باشند. بنابراین بهتر است پایه حقوق پرستاران نیز با توجه به میزان ریسک شغلی وافزایش حجم کار، افزایش یابد و عدالت بین پرسنلی رعایت شود.

ستار مهربان با اشاره به اینکه مطالبه اصلی پرستاران و کارکنان بیمارستان­ها، بحث تغییر وضعیت آنها از شکل قراردادی به استخدام دائمی است، افزود: برخی از بیمارستان­ها، پرستارها را به شکل ساعتی  به کار می­‌گیرند که این موضوع انگیزه و تشویق لازم را در پرستاران برای مقابله با این بحران کاهش می‌دهد. خواسته اصلی تشکل‌های پرستاری و کارگری در کنار افزایش درآمد این قشر فداکار، تبدیل وضعیت شغلی پرستاران و کارگران بیمارستان‌­ها از شکل قراردادی به استخدام و جذب دائمی است.