خواست آمریکا از اتحادیه اروپا برای عدم لغو تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی

آمریکا از مراجعه ایران به دادگاه های اروپا برای لغو تحریم ها ابراز نگرانی کرد و از اتحادیه اروپا خواسته است راه هایی بر اساس مقررات این اتحادیه برای مقابله با آن بیایند.

خبرگزاری رویترز بنقل از مقام های آمریکا  در روز دوشنبه  ۵ فروردین گزارش داد که واشنگتن در مورد این موضوع با دولت ها و نهادهای اتحادیه اروپا گفتگو کرده و از آنها خواسته است راهی بیایند تا به قضات اجازه داده شود شواهد محرمانه اطلاعاتی علیه ایران را ببینند.

دادگاه عمومی اروپا در ماه ژانویه امسال، حدود سه ماه پیش،  با شکایت بانک های صادرات و ملت ایران، رای به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک داد.

قاضی دادگاه استدلا ل کرده بود که این اتحادیه، شواهد معتبری برای اثبات کمک این بانک ها به برنامه هسته ای ایران ارائه نداده است.