خواندنی: پذیرائی از عزاداران محرم با پیتزای نذری!

pitza nazriشفاف نیوز: یک ماه محرم است و یک نذری قیمه. از قدیم هم “قیمه امام حسینی” در مراسم عزاداری معروف بوده، اما اگر در هیات های مختلف بگردید، حتما به موارد دیگری هم بر می خورید.

شاید این اتفاق برای یک بار افتاده باشد آن هم به دلیل اینکه این پیتزا فروشی که در منطقه پیروزی تهران قرار دارد تازه تاسیس بود و به عزاداران پیتزا می داد. نذری ای که شاید در آن منطقه برای نخستین بار مشاهده شده و دیگر کسی ندیده که آن پیتزا فروشی در ماه محرم با این غذای فرنگی از عزاداران پذیرایی کند.

یکی از نفراتی که آن زمان پیتزای نذری خورده در این مورد می گوید: «خیلی زود تموم شد. به هر حال پیتزا بود و کمتر کسی است که دوست نداشته باشد.اما در کل جالب بود و مردم خیلی زود پیتزاها را خوردند. بعضی ها هم با کارتن آنها را می بردند. اما یادم است که خیلی زود تمام شد.البته تعدادش هم مثل قیمه و قرمه سبزی زیاد نبود اما در هر صورت نذری بود.»

البته نذری پیتزا فقط مربوط به محله پیروزی تهران نیست. در محله 15 خرداد هم عزاداران با پیتزا پذیرایی می شوند. حای خبر رسیده که در اصفهان هم در یکی از هیات ها مثل تهران پیتزا را به عنوان نذری بین سینه زنان تقسیم می کنند.