خودداری آلمان و آمریکا از صدور ویزا برای نوری مالکی

خبرگزاری حکومتی ایرنا: روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن، ادعا کرد که آمریکا درخواست «نوری مالکی» نخست وزیر سابق عراق را برای اخذ روادید نپذیرفته است.

این روزنامه سعودی به نقل از آن چه منابع عراقی آگاه توصیف کرد، نوشت: واشنگتن درخواست معاون رییس جمهوری عراق برای اخذ روادید به منظور درمان را رد کرده است.

به گزارش همین منابع خبری، مالکی پیش تر درخواست مشابه‎ای برای آلمان ارسال کرده که این درخواست هم با مخالفت مواجه شده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشت: نوری المالکی در شرایطی که کرسی نخست وزیری عراق را در اختیار داشت و اکثریت کرسی های پارلمان موافق وی بودند، برای ایجاد وحدت ملی از مقام خود کناره گرفت.

این در حالیست که سنی ها و کردهای عراق، نوری المالکی را به دیکتاتوری و فرقه گرایی متهم کرده و بحران کنونی این کشور و تصرف مناطق وسیعی از عراق توسط داعش را نتیجه سیاستهای مالکی جنایتکار و اربابش رژیم تهران می دانند.