خودسوزی فرزند پژوهشگر افغان در مشهد

نجیب مایل هرویگروه جامعه: فرزند مایل هروی؛ پژوهشگر و نویسنده افغان در مشهد اقدام به خودسوزی کرده است.

به نوشته بهار نیوز، صفحه انستاگرام منتسب به شهاب‌ مایل هروی فرزند استاد نجیب مایل هروی پژوهشگر و نویسنده معروف افغانستان مقیم مشهد خبر داده است که شهاب مایل در اعتراض به مشکل اقامت پدش، مقابل دفتر وزارت خارجه رژیم، دست به این اقدام زده است. نجیب مایل هروی ادیب و نسخه‌شناس اهل افغانستان است