خودسوزی یک معلم در اعتراض به عوامل شهرداری در خوزستان

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: یک معلم در مسجد سلیمان پس از اینکه پرسنل اجرائیات شهرداری اقدام به تخریب قسمتی از دیوار حیاط منزلش کردندخود سوزی کرد.

کوروش مودت پنجشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این معلم مسجد سلیمانی به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز منتقل شده و ادامه روند معالجه وی در حال انجام است.

وی گفت: مسئله کمبود گروه خونی وی با پیگیری های انجام شده از طریق مسولان سازمان انتقال خون استان مرتفع شد. ایرنا