خودکشی دو جوان در یک روز در تهران

به‌ گزارش ایران، در نخستین مورد ساعت 9:27 دقیقه یکشنبه 18 شهریور ماموران کلانتری 112 ابوسعید در تماس با بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران از مرگ مشکوک پسری 19 ساله در خانه‌اش خبر دادند.

بررسی‌ها نشان می‌داد که پسر 19 ساله به خاطر اینکه از خانواده‌اش تقاضا کرده بود تا او را به مسافرت ببرند اما آنها با این سفر مخالفت کردند با خوردن قرص خودکشی کرده است.

دومین مورد نیز ساعت 10:28 دقیقه و ساعتی بعد از گزارش اول از سوی ماموران کلانتری 109 بهارستان به بازپرس محسن مدیرروستا اعلام شد. در این حادثه نیز به گفته خانواده پسر 20 ساله، وی به خاطر اینکه خانواده‌اش برای او ماشین نخریده بودند دست به مرگ خودخواسته زد.