خودکشی مادر و پسربعد از مرگ پدرخانواده بر اثر کرونا

ساعت 10:36 صبح روز بیست‌ویکم فروردین ماه بود که خبر مرگ مشکوک زنی پنجاه‌وسه ساله در تجریش منتشر شد. وقتی بررسی‌ها در این زمینه آغاز شد، مشخص شد که این زن بر اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست داده است.

به نوشته شهروند، شوهر این زن سه هفته پیش بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده بود. پسر خانواده دچار افسردگی شد. این پسر جوان درنهایت دو روز پیش از خودکشی مادرش به زندگی خود پایان داد.

مادر خانواده نیز که دیگر مرگ پسرش را نمی‌توانست تحمل کند، پس از دو روز قرص برنج خورد و در نهایت تراژدی تلخ این خانواده با مرگ مادر پنجاه‌وسه ساله به پایان رسید.