خودکشی یک پسر و دختر جوان در جنگلهای مازندران

Khodkoshi1عصر روز پنجشنبه بیست و هشتم مرداد، جسد یک مرد و زن جوان حدود بیست و بیست و پنج ساله در حالی که به درخت حلق‌آویز بودند کشف شد.
بر اساس آنچه در فضای مجازی درباره این خودکشی آمده هر دو جوان از اهالی یکی از روستاهای شهرستان میاندورود هستند.
همچنین صبح روز جمعه بیست و نهم مرداد یک دختر بیست و دو ساله در کلاله از توابع استان گلستان خود را به آتش کشید و متاسفانه جان باخت.
لازم به ذکر است که خودکشیهای روز افزون در حاکمیت آخوندهای چپاولگر به دلیل فقر، بدبختی ، سرکوب و مشکلات فراوان دیگر است که این رژیم ستمگر برای مردم ایجاد کرده است و پول و ثروت مردم ایران را در خارج مرزها خرج تروریسم ، افراطگرایی و جنگ افروزی مینماید .