دادستانی بخارست: علت مرگ منصوری، اصابت شیء سخت

علت مرگ منصوری، جراحات ناشی از اصابت شیء سخت

 به نقل از میزان ، بر اساس گزارش دادستانی بخارست، کالبدشکافی «غلامرضا منصوری»، نشان می‌دهد که «مرگ وی خشونت آمیز و احتمالا در شرایط شتابزده بوده است.»
دادستانی بخارست افزوده است «مرگ منصوری به دلیل جراحات ناشی از اصابت شیء سختی بوده که در حالت طبیعی رخ نداده است.