دادستانی تهران: غیرقانونی بودن اتهام به استاندار خوزستان !!!!

دادستانی تهران: وارد کردن اتهام به استاندار خوزستان غیر قانونی است

یک مثالی است که میگوید ، چاقو دسته خودش را نمیبرد. حالا دادسرای عمومی رژیم و دادستان به کمک استاندار خوزستان امده اند و هر گونه اتهام به استاندار را غیرقانونی میدانند .!!!! امید اسد بیگی که خود محکوم به فساد و دزدی و چپاول و همچنین سرکوب کارگران هفت تپه است و دمش هم به وزارت اطلاعات وصل است در جریان دادگاه خود اعلام کرد که به دادستان خوزستان و همسر او ۲۰۰هزار دلار رشوه پرداخت. کرده است. حالا دادسرای عمومی وضدانقلاب تهران اعلام میکند: “پرونده اتهامی در خصوص استاندار خوزستان، در دادسرای تهران مطرح نبوده و بر همین اساس وارد کردن اتهام به وی غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی است.”

به گزارش ایسنا، طبق اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی امید اسد بیگی و سایر متهمین مرتبط با وی در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۹ در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، مطالبی از جانب افراد و اشخاص مختلف در رابطه با استاندار خوزستان مطرح که این مطالب در فضای مجازی بازنشر پیدا کرده است.