دادستان تهران: هیچ سایتی حق ندارد قیمت های لحظه ای را اعلام کند

تهدیدات عباس جعفری دولت آبادی : برخی سوال مطرح کرده اند که این جلسات چه ارتباطی به دادستانی دارد که ما هدفمان از برگزاری این جلسات به سبب پرونده هایی است که در دادستانی جریان دارد.

وی گفت: پرونده های اقتصادی در شعب ویژه داریم که به مباحث ارز، صرافی و بانک مرکزی مرتبط است و متهم در این پرونده ها به تنهایی مرتکب تخلف نشده و حلقه هایی در کشور، مفقود است که پرونده تشکیل می شود.

وی گفت: امروز که صرافی ها را دعوت کردیم یکی از اهدافمان کمک به تثبیت قیمت ارز است و شاید مسایلی مانند جذب نقدینگی به ما مربوط نباشد اما همین موضوع نقدینگی کشور را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: صرافی ها حق ندارند برای پیشبرد امور، مرتکب جرم شوند و بعد بگویند مجبور بودیم.

جعفری دولت آبادی از صرافی ها خواست به تثبت قیمت ارز کمک کنند و در این خصوص به رنجی که مردم از بابت بی سر و سامان بودن قیمت ارز می برند اشاره کرد.

وی افزود: اینکه ارز 19 هزار تومانی 8 هزار تومان و بعد 10 هزار تومان می شود معلوم است که مبنایی ندارد و نباید اجازه دهیم قیمت ارز دوباره بالا برود چرا که برای کشور مضر است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما از کانال ها و سایت ها خواستیم به التهاب ارز دامن نزنند و همان طور که هفته گذشته چند مورد از این سایت ها را بسته ایم و احضار کردیم حتما بعد از این هم سراغ سایت ها و کانال هایی که به التهاب ارز دامن می زنند، خواهیم رفت.

وی گفت: قیمت ها لحظه ای است و هیچ سایتی حق ندارد قیمت های لحظه ای را اعلام کند مخصوصا در شرایط التهاب.

جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش از بانک مرکزی خواست مجوز صرافی های متخلف را ابطال کند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: ما منتظریم چند صرافی به متخلفی که موجب وهن دیگر صرافی های دیگر شدند مجوزشان ابطال شود.

سایت تدبیر و امید