دایناسورکرج: جمعیت جوان را برای موشک زدن میخواهیم

دایناسور کرج، حسینی همدانی با توضیح اینکه جمعیت هر کشور یک بحث طراحی شده و استراتژیک است گفت:” مثلاً ما الآن این‌همه راجع به موشک حرف می‌زنیم. فرض کنید ۳۰ سال دیگر جوانی نباشد. چه کسی می‌خواهد دکمه موشک را بزند؟

پیرمردهای نفس‌بریده که نمی‌توانند این کار را بکنند. باید این کار با توانمندی انجام شود. وقتی جوان در کشور نباشد توسعه و تولید می‌خوابد. توان دفاعی کم می‌شود. آن‌ها دارند استراتژیک فکر می‌کنند. تا کسی درباره زیادشدن جمعیت صحبت می‌کند زود به او هجمه می‌کنند.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: اگر یک‌وقت طبیب نداشتیم از خارج می‌آوریم. اما جمعیت را که نمی‌شود از خارج وارد کنیم. نباید این مسئله را ساده دید، لازم است باور عمومی نسبت به مقوله جمعت تغییر کند و گفتمان جدیدی در این رابطه راه بیفتد. دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی باید روی این موضوع جدی کار کنند. همین الآن سیاست‌هایی که آقا فرمودند انجام نمی‌شود.