دایناسور نظام در سیرک جمعه تهران: دو فضای مجازی داریم، یکی امریکایی و یکی حزب اللهی

خاتمی دایناسور نظام معتقد است که دوتا فضای مجازی است؛ یکی فضای مجازی حزب اللهی‌ها (ارتجاع خلص) که بر علیه دشمن (مردم) استفاده می‌کنند که خوب بوده و دیگری فضای مجازی که آمریکا به آن خط می‌دهد. 

وی گفت: قطع تعدادی از دوربین های فراپادمانی آژانس اولین گام است، اگر این شیطنت‌ها ادامه پیدا کند این گام‌ها ادامه خواهد داشت. کور خواندید که فکر کنید اخوندها ایران را به مسیری که دوست دارید بکشانید.

خاتمی مدعی شد که برخی‌ها می‌خواهند انقلاب را سکولاریزه کنند. این حرف خامنه ای درمانده که گفته بود نگذارید وانمود کنند که کشور به بن بست رسیده است، خیلی مهم است.

:‌ اول انقلاب لیبرال‌ها فریاد می‌زدند که انقلاب به بن‌بست رسیده اما امام فرمود «انقلاب به بن بست نمی‌رسد بلکه این شمایید که به بن بست رسیده‌اید».دیده بان رژيم