دبیرکل اتحادیه عرب: محکوم کردن «قلدری منطقه ای» رژیم ایران

دبیرکل اتحادیه عرب در مقاله ای که روز جمعه در روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» منتشر کرده، بار دیگر به نقش مخرب رژیم در خاورمیانه اشاره کرد و خواهان اقدامات عملی برای جلوگیری از تجاوزات گسترده رژیم ایران شد.

به گزارش شفقنا به نقل از الشرق الاوسط، «احمد ابوالغیط» در این مقاله ایران را در کنار ترکیه و اتیوپی به آنچه «قلدری منطقه ای» خوانده، متهم کرده.

او رژیم ایران را به دست داشتن در حمله به تاسیسات نفتی عربستان و ایفای نقش منفی در سوریه، یمن و لبنان متهم کرده و آورده است، اوضاع کنونی ارائه برنامه های گسترده تر از سوی کشورهای عربی و اقدام مشترک آنها را می طلبد.

ابوالغیط در ادامه این مقاله بار دیگر ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرده و نوشته است:مبارزه با قلدری بی سابقه منطقه ای که جهان عرب از سوی همسایگانش با آن روبروست، مرهون اتخاذ مواضع جمعی و هماهنگی سیاست ها در سطح عربی و گذر از مرحله همبستگی لفظی به تحرک عملی است.

فعالیت های کمیته وزارتی اتحادیه عرب به فعال سازی واقعی وفراتر از صدور بیانیه ها و برگزاری جلسات بررسی تحولات برای مقابله با دخالت های ایران نیاز دارد؛ به گونه ای که حاوی طرح های کاربردی و تعهداتی برای کشورهای عربی عضو این اتحادیه باشد.