درخواست روحانی شیاد از مجلس ارتجاع، رحم کنید

حسن روحانی
حسن روحانی  © تسنیم

به نوشته رادیو فرانسه، “همزمان با آغاز رسمی فعالیت مجلس یازدهم، حسن روحانی، طی سخنرانی در مجلس جدید ابراز امیدواری کرد که در یک سال باقی مانده از عمر دولت، نمایندگان مجلس یازدهم با وی همکاری کنند و منافع ملی را به منافع جناحی ترجیح بدهند”

روحانی شیاد با اشاره به شرایط دشوار کشور پس از خروج آمریکا از برجام گفت درخواست کرد: “از رویارویی با دولت پرهیز کند. استقلال قوا به معنای در برابر هم ایستادن نیست “

مجلس ارتجاع امروز چهارشنبه با سخنان ولی فقیه درمانده شروع به کار کرد و انتخاب هیئت رئیسه مجلس ارتجاع به فردا موکول شد.