درخواست پلیس جنایتکار رژیم، برای شناسایی یک جوان

5e8c60c9a1a8e_2020-04-07_15-45

سرکرده پلیس آگاهی شرق استان تهران، از مردم برای شناسایی محل اختفاء یک جوان که به گفته رژیم متهم به قتل در شهرستان ورامین است کمک خواسته است.

گاهی شرق استان تهران گفته است: “در صورت مشاهده یا شناسایی محل اختفاء فرد مذکور، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن 02136269485 به پلیس آگاهی اطلاع دهند.” تسنیم