درصورت شکست الکاظمی،نخست وزیری عراق چه می‌شود؟

درصورت شکست الکاظمی سرنوشت نخست وزیری عراق چه می‌شود؟

طبق قانون اساسی عراق این اخرین نامزد نخست وزیری عراق است که میتواند برای تشکیل دولت جدید تلاش کند و در صورت شکست خوردن و یا ندادن رای اعتماد به وی ، رئیس جمهور باید علاوه بر ریاست جمهوری، سمت نخست وزیری را نیز بعهده بگیرد .

الکاظمی 30روز فرصت دارد تا کابینه و برنامه های دولت خود را به پارلمان این کشور بدهد و اخرین فرصت برای احزاب و فراکسیون های سیاسی عراق است . افتاب نیوز