دروغگویی صدا و سیمای رژیم

 صدا و سیمای اخوندی، بحث پرداخت پول به میهمانان تلویزیونی را تکذیب میکرد و مدعی بود که میهمانان صدا و سیما پولی نمیگیرند.

امروز مجری برنامه مبارزه با کرونا “جواد خیابانی” اعلام کردکه برخی میهمانان برای حضور در برنامه مبلغ 30میلیون تومان درخواست کرده اند. این مجری صدا و سیمای اخوندی بصورت ناخواسته این مطلب را مطرح و ان را تائید کرد. فرارو