دروغ های رژیم: اسدی تروریست رژِیم ازاد شد اما دوباره دم درب گرفتنش

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جزئیات بررسی پرونده دیپلمات ایرانی در دادگاه آلمان را تشریح کرد و گفت: اسدی از اتهامات جاسوسان سیا و موساد تبرئه شد.

ابوالفضل حسن بیگی با اشاره به گذشت ۱۲۰ روز از بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان گفت: طبق آخرین اطلاعات با پیگیری‌های وزارت امور خارجه، اتهامات علیه ایشان در دادگاه آلمان مورد بررسی قرار گرفته و  اسدی تبرئه شده است.

وی تاکید کرد: سفر  اسدی و اقدامات وی در آلمان کاملا قانونی و در چارچوب روابط دیپلماتیک بوده و گزارشات سیا و موساد اتهاماتی واهی بوده است.

وی اظهار کرد: اقدامات مثبتی از سوی وزارت امور خارجه انجام شد و ۱۵ روز قبل با توجه به اینکه آقای اسدی در دادگاه آلمان تبرئه شد، قرار بود به ایران بازگردد، اما مجددا به‌دلیل برخی اقدامات از سوی دادگاه آلمان، آزادی وی میسر نشد. مهر