درگیری بین کشاورزان دلاور شرق اصفهان با نیروهای سرکوبگر رژیم ۴‌آذر۹۷ +فیلم

روز یکشنبه با هجوم نیروی انتظامی و گارد ضدشورش، به کشاورزان محروم اصفهانی که چند روز است در اعتراض به وضعیت آب و نپرداختن حقآبه توسط دولت، در اعتراض و اعتصاب بسر می‌برند، درگیری وسیعی بین نیروی انتظامی و کشاورزان در شرق اصفهان بوقوع پیوست.