درگیری شدید مردم فلک الدین خرم آباد با یگان ویژه – فیلم

صبح روز سه‌شنبه ۲۶فروردین ۹۹ درگیری شدید بین مردم فلک الدین خرم آباد، با حضور سعید رازانی، دادستان جنایت‌پیشه خرم‌آباد، در محله فقیر‌نشین فلک‌الدین صورت گرفت که با بیش از ۲۰۰نیروی ویژه یگان امداد و وحوش شهرداری با تعداد ۱۰عدد گریدر، ۱۰عدد ماشین آبپاش و ۱۰عدد بیل مکانیکی و نیروهای بسیجی مجهز به شوکر به مردم بیگناه این محله هجوم آوردند.

یکی از اهالی گفت: « حمله کننده ها حدود ۵۰۰ نفر بودند، شامل بسیج و نیروی ویژه و شهرداری که به خانه‌های مردم حمله کردند حتی کاری نداشتند که مردم در خانه هستند خانه را خراب میکردند.

آنها با خود بیل مکانیکی و ماشینهای آبپاش آورده بودند، یازده منزل اهالی را با خاک یکسان کردند.»

نیروهای وحشی خامنه‌ای که با هلیکوپتر از هوا هم حمایت میشدند اقدام به تیراندازی به سمت جوانانی کردند که با سنگ و چوب میخواستند از خانه‌هایشان حفاظت کنند.

وحوش خامنه‌ای اقدام به بیرون کردن به پدران و مادران پیر این خانه‌ها با ضرب و شتم نموده و دست و پا و سر تعدادی از اهالی را شکستند.