درگیری و تیراندازی بسوی معترضان در اهواز و دستگیر چند تن + عکس

بنا بر گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ساعت ٩صبح روز یکشنبه، ماموران اطلاعات بوسیله چهار ماشین پژو سعی در بازداشت یک جوان عرب بنام “احمد سواری” فرزند عبدالعلی بدلیل شرکت او در اعتراضات بعد از بازی فولاد و الهلال را داشتند که منجر به درگیری با مردم شد.
این گزارش میافزاید که در این درگیری احمد سواری بازداشت و برادر وی “مسعود سواری” که تنها ۱۵ سال سن دارد، توسط نیروهای وزارت اطلاعات مجروح شده است.
همچنین در اثر دخالت جوانان این شهر برای رهایی احمد سواری نیروهای اطلاعات با مردم درگیر شده و از سلاح گرم استفاده نمودند که در اثر تیراندازی مسعود سواری فرزند عبدالعلی مجروح می شود. و تعدادی دیگری از جوانان عرب این شهر نیز بازداشت شده اند.