درگیری پاسداران با مردم سیل‌زده در روستاهای خوزستان و زخمی شدن شماری از مردم

گستردگی خسارتهای جانی و مالی در لرستان و بی عملی رژیم آخوندی

بنا‌ به گزارشهای رسیده از نیمه‌شب چهارشنبه ۱۴فروردین ۱۳۹۸ پاسداران جنایتکار به جمعی از مردم معترض روستاهای سیل‌زده جلیزی و صگور در مسیر دشت آزادگان در خوزستان حمله کردند که به زخمی شدن شماری از اهالی منجر شد. حال برخی از مجروحان وخیم است. بر اساس گفته شاهدان عینی پاسداران قصد داشتند سیل بندهایی که مردم خودشان ساخته بودند را شکسته و آب را به سمت منازل و مزارع آنها هدایت کنند که خشم و اعتراض مردم را برانگیخت.

در همین حال مدیرکل پزشکی قانونی لرستان تعداد کشته‌شدگان سیل در این استان که تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع شده است را ۱۴تن ذکر کرد که شامل پل دختر نمی‌شود. شمار واقعی کشته‌شدگان به‌مراتب بیشتر است و رژیم در وحشت از خشم مردم تلاش می‌کند حقایق را پنهان کند.

حمیدرضا کاظمی عضو مجلس ارتجاع از پلدختر و معمولان امروز گفت «نصف شهر پلدختر، نصف شهر معمولان و حدود ۲۰روستا به‌طور کامل زیر آب رفته است. امدادرسانی با توجه به این‌که از طریق بالگردها صورت می‌گیرد بسیار محدود است چرا که گستردگی مناطق سیل‌زده بسیار زیاد است. راه ارتباطی حدود ۱۰۰روستا هم‌چنان قطع است… مردم روستاها به کوه‌ها پناه‌ برده‌اند و هیچ امکاناتی در حال حاضر در اختیار ندارند…. امدادرسانی باید به‌صورت گسترده‌تر انجام شود چرا که گستردگی مناطق سیل‌زده بسیار زیاد است و باید سریع‌تر به مردم امدادرسانی انجام شود».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴فروردین ۱۳۹۸(۳آوریل ۲۰۱۹)